Prowadzenie ksiąg handlowych

Prowadzenie ksiąg handlowych przez nasze biuro polega na systemie rejestracji, który zawiera najwięcej szczegółowych informacji dotyczących sytuacji finansowej firmy i wymaga prowadzenia uzupełniających rejestrów i ewidencji. Są one chronologicznym zestawieniem informacji o obrotach i saldach, aktywach i pasywach oraz operacjach przeprowadzonych w danym roku podatkowym. Znajdują się w nich też koszty wynagrodzeń pracowników, czynszów lub zobowiązań kredytowych. Na podstawie powyższych zbiorów danych sporządzamy sprawozdania finansowe przedsiębiorstw.

Segregator wychodzący z laptopa

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów to jedna z powszechnych form rachunkowości w małych przedsiębiorstwach, pozwalająca na ewidencję uproszczoną, uwzględniającą zarówno przychody, jak i poniesione koszty.

 

Prowadzenie ewidencji ryczałtowej i karty podatkowej

Prowadzenie ewidencji ryczałtowej jest prostą formą opodatkowania, gdzie podatek płaci się od przychodu, bez możliwości odliczenia kosztów jego uzyskania. Obok księgi przychodów i rozchodów jest to metoda najchętniej wybierana przez właścicieli firm.

Równie popularna jest karta podatkowa, w której przedsiębiorca nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości, a podatek, który płaci często nie jest wysoki i nie zależy od wysokości dochodów.