Dofinansowania

Oferujemy pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z urzędu pracy, również te w ramach programów unijnych. Forma dopłaty uzależniona jest od celu, na jaki mają zostać przekazane środki, dlatego też przy części projektów konieczne jest sporządzenie szczegółowej analizy finansowej między innymi na podstawie danych zawartych w księgach handlowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Uzyskane w ten sposób środki mogą być przeznaczone na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań podnoszących wydajność firmy, rozbudowę przedsiębiorstwa lub inwestycje w nowe obiekty czy modernizację posiadanego wyposażenia. Prawidłowo przygotowany wniosek poddawany jest ocenie formalnej oraz merytorycznej.

Kupki pieniędzy

Jak wygląda nasza pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania?

Mamy świadomość tego, że każdy z Państwa projektów jest inny, dlatego też zakres udzielanej przez nas pomocy jest indywidualnie dostosowywany do Państwa potrzeb. Na bieżąco monitorujemy i poznajemy pojawiające się nowe informacje na temat aktualnych dotacji z PFRON-u. Jesteśmy w stanie przygotowywać kompletne dokumenty aplikacyjne, umożliwiające skuteczne pozyskiwanie środków finansowych przez naszych klientów.