Usługi kadrowe

Usługi kadrowe prowadzone przez nasze biuro obejmują prowadzenie kompletnej dokumentacji pracowników, polegające na zbieraniu i przetwarzaniu informacji o osobach zatrudnionych. Na ich podstawie wyliczane są wszystkie świadczenia, począwszy od wynagrodzeń pracowników, przez różnego rodzaju zasiłki, aż po odprowadzane składki. Monitorujemy również aktualność szkoleń z zakresu BHP oraz badań lekarskich. W zakres sprawnego zarządzanie personelem wchodzą:

  • prowadzenie dokumentacji związanej z aktywnością zawodową pracownika,
  • przygotowywanie dokumentacji urlopowej dla każdego pracownika,
  • sporządzanie umów o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy,
  • tworzenie umów cywilnoprawnych,
  • wystawianie świadectw pracy.

Tablet i grafika pracowników

Usługi płacowe

Wykonywane przez nas usługi płacowe obejmują wyliczanie wynagrodzeń oraz świadczeń socjalnych i ubezpieczeniowych. Współpracujący z nami klienci mogą też liczyć na kompleksowe doradztwo w zakresie prawa pracy. Zapewniamy m.in.:

  • przygotowywanie deklaracji ZUS,
  • sporządzanie list płac wraz z należnymi składkami na rzecz ZUS oraz zaliczkami na podatek dochodowy,
  • przygotowywanie deklaracji PIT,
  • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS.

Na bieżąco aktualizujemy podstawy prawne wykonywanych czynności i dostosowujemy je do zmieniających się regulacji.